Quản trị Website Nông sản Trà My.

Đang học tại trường THPT Bắc Trà My. Xây dựng Website Nông sản Trà My với mong muốn tạo nơi giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản của huyện nhà.

Website đang trong quá trình xây dựng nên còn nhiều thiếu sót. Rất mong nhận được góp ý từ mọi người.

Liên hệ hỗ trợ qua SĐT  0919146976 hoặc trường THPT Bắc Trà My.