Website Nông sản Trà My được thầy và trò trường THPT Bắc Trà My xây dựng với mong muốn tạo một nơi để giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của huyện Bắc Trà My, đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện nhà.

Website vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển. Các chức năng đăng ký mở gian hàng, giới thiệu, bày bán sản phẩm cơ bản có thể sử dụng. Nhóm tác giả vẫn đang cố gắng hoàn thiện thêm các chức năng khác của website.

Rất mong sự góp ý của quý vị và các bạn.